inspecteur-boelens-school
Navigation

Organisatie

Inspecteur Boelensschool
School voor Voortgezet Onderwijs met Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
De school gaat uit van de Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog.

Bezoekadres:                                                      Postadres:
Kerkelaantje 1                                                    Postbus 22
9166 NB Schiermonnikoog                            9166 ZP Schiermonnikoog
Telefoon: 0519-531620                                   email: directie_@boelensschool.nl

IBAN/rekeningnummer: NL23RABO0346106893  t.n.v.:
Stichting Inspecteur Boelensschool Rabobank Noordoost Friesland te Damwald
De school staat in het stichtingsregister ingeschreven onder nummer 41001666.

Bestuur
Ter borging van de kwaliteit van het onderwijs en ter versterking van het professioneel bestuur en het financieel beheer is de Stichting Inspecteur Boelensschool ondergebracht in een Personele Unie met het Dockinga College, een school waar de Inspecteur Boelensschool al veel langer mee samenwerkte. Ook PRO Dokkum Praktijkonderwijs maakt deel uit van deze unie. Het bestuur van het Dockinga College vormt dus ook het bestuur van de Inspecteur Boelensschool.
Bestuur:
Dhr. A. Aalberts, voorzitter
Dhr. G.W. van Lonkhuyzen, dagelijks bestuur
Mw. Y. de Groot-Krikke, secretaris
Mw. K. van Westrhenen, algemeen bestuurlijk lid
Dhr. F.J. Talsma, algemeen bestuurlijk lid
Mevr. M. Ensel-Boonstra, algemeen bestuurlijk lid

Directie
Dhr. B. Staal, directeur

Team

Mw. C.A. Blom,  bv, kv, ck, ta + zorgcoörd., maatsch. stages
Dhr. B.H. Boekhold,  gs, du, lw
Dhr. M.E. Edelenbos bio
Dhr. M. Elzes, nat/sk
Dhr. J. Ferwerda en
Dhr. R. van Halm, ne, Lw
Mevr. G. van der Jagt lo
Mevr. R. de Jong, rek
Mw. J. Steenblik, ak m&m
Mw. J. Tamminga, fa + decaan
Dhr. S. Veenstra, ec
Mevr. L. Verveen, wi
 

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over onze school? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of ons bellen op 0519 – 531620.

Wilt u liever direct contact met een van onze medewerkers? Ga dan naar de contactpagina voor alle contactgegevens.

Bekijk contactgegevens

Vul in en verstuur