inspecteur-boelens-school
Navigation

Historie

Toen in 1934 de Zeevaartschool op Schiermonnikoog – als gevolg van bezuinigingen op de Rijksuitgaven – gesloten werd, had het eiland geen voortgezet onderwijs meer. In de daaropvolgende jaren is een aantal malen geprobeerd hieraan iets te doen. In 1947 werd besloten te komen tot de oprichting van een ULO school. (ULO – Uitgebreid Lager onderwijs; of MULO – Meer Uitgebreid Lager Onderwijs: de voorloper van de Mavo). Op het eiland waren twee lagere scholen: een openbare en een christelijke. Maar voor een openbare en een christelijke ULO zouden er te weinig leerlingen zijn. Men kwam daarom met een voor die tijd unieke oplossing: de verschillende eilander groeperingen – openbaar en protestants-christelijk onderwijs – staken elkaar de hand toe en stichten tezamen een ULO. Deze – wat men zou kunnen noemen ‘eerste compromisschool in Nederland’ – zou worden gevestigd in het restant van de Zeevaartschool, die in de oorlogsjaren door bommen was verwoest. Wat daar nog van overeind stond (eigenlijk niet veel meer dan één lokaal) was door architect Venstra opgeknapt en geschikt gemaakt. De school werd geopend op 16 januari 1948. (Tegenwoordig zit de Rabobank in dit gebouw). Vele eilanders zagen in de school een hernieuwde voortzetting van de Zeevaartschool – voorbeelden daarvan zijn de woorden die in 1951 bij de inwijding van de poort van walviskaken werden gesproken. De eerste school staat hieronder( later RABO bank en nog later galerie Ogygia):

Men ging van start met 32 leerlingen en twee leraren. In 1949 kon een derde leraar worden benoemd. Deze situatie (drie leraren) bleef bestaan tot 1969, toen er een vierde leerkracht werd benoemd. Omstreeks 1960 waren er zo’n 60 leerlingen en was er dus sprake van ernstig ruimtegebrek. Men dacht aan nieuwbouw, want de Inspectie van Onderwijs had het gebouw in 1960 afgekeurd. Uiteindelijk werd in 1965 begonnen met het bouwen van een nieuw schoolgebouw aan het Kerkelaantje 1.

1e foto: de opening van het nieuwe gebouw; links directeur F. Smits, rechts inspecteur Boelens

Op 18 november 1966 werd de nieuwe school geopend door de inspecteur bij het lager onderwijs in de inspectie Dokkum, de heer K. Boelens. Hij onthulde de naam van de nieuw school: Inspecteur Boelensschool. Het bijzondere aan dit gebouw was dat er boven de ingang stond: MAVO (= Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs). Die benaming voor de ulo was voorbarig, omdat de Mammoetwet (waarbij een ulo zich mavo mocht noemen) op 1 september 1968 van kracht zou worden. Het was inspecteur Boelens die zich sterk gemaakt had dat op de school niet alleen de ‘normale’ ulovakken zouden worden onderwezen, maar ook huishoudelijke en technische vakken. Daartoe was er een techniekruimte en een ruime keuken in het gebouw aangebracht. Het leidde ertoe, zoals in een kantenartikel over de opening van de nieuwe school staat, ‘dat leerlingen na het doorlopen van de school zodanig onderwezen waren dat ze alle kanten uitkunnen en dat is juist de opzet van het mammoet onderwijs’.
 

2e foto: de hapjes voor de opening werden in de schoolkeuken door de leerlingen klaargemaakt

Begin jaren tachtig was er weer ruimtegebrek. Omdat er vanuit het ministerie een investeringsstop was afgekondigd zat een echte uitbreiding er niet in. Er werd een oplossing gevonden: voorjaar 1984 kwam er een ‘tijdelijke voorziening’ (voor een periode van ‘maximaal drie jaar’), bestaande uit een containergebouw van drie lokalen (oa. een computerlokaal en een handenarbeidlokaal). 

De containerlokalen op de achtergrond

De drie jaar werden wel wat meer – aan het eind van de vorige eeuw begon het plannen maken voor een verbouwing van de school, maar het ene plan was te duur, het andere te hoog …. Uiteindelijk kwam er een plan dat uitgevoerd kon worden en op 15 maart 2002 werd het huidige gebouw geopend. Aan de noordkant van het oorspronkelijke gebouw kwamen er drie lokalen bij, met een nieuwe toegang, en aan de oostkant werd een aula aangebouwd:

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over onze school? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of ons bellen op 0519 – 531620.

Wilt u liever direct contact met een van onze medewerkers? Ga dan naar de contactpagina voor alle contactgegevens.

Bekijk contactgegevens

Vul in en verstuur