inspecteur-boelens-school
Navigation

Bedrijven en instellingen

Type onderwijs
De Inspecteur Boelensschool is van oorsprong een mavo. In het verleden zijn de lager beroepsopleidingen van het lbo en de mavo samengevoegd in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het vmbo. Binnen het vmbo zijn diverse leerwegen, beginnend bij Basis Beroeps (BB), Kader Beroeps (KB) Gemengd Theoretisch (GT) en de Theoretische Leerweg TL. Daarnaast biedt de IBS de mogelijkheid voor leerlingen met een  havo- of vwo advies om de eerste drie jaar onderwijs op dit niveau volgen. Omdat het op de Inspecteur Boelensschool niet mogelijk is om de praktijkvakken te volgen hebben we stages in klas 3 en doen de beroepsgerichte leerlingen een profielproject. Vanuit de stages en projecten ziet u de leerlingen in bedrijven en instellingen op het eiland terug.

Beroepsgericht
De beroepsgerichte leerwegen zijn voor bedrijven en instellingen op het eiland interessant aangezien de leerlingen die deze leerwegen volgen, mogelijk toekomstige medewerkers worden. Er zijn al een aantal stageplaatsen bij diverse ondernemers maar die kunnen mogelijk worden uitgebreid. Verder wordt er gewerkt aan een opleidingstraject voor 16+ die middels een werk-leren constructie, de beroeps begeleide leerweg (bbl), hun mbo-diploma op het eiland kunnen halen. Concreet betekent dit dat deze leerlingen 4 dagen werken en één dag naar school gaan. Dit in navolging van Ameland.
Door de Coronacrisis is het werk in diverse branches weggevallen en hierdoor heeft het traject van de bbl vertraging opgelopen. Uitgaande van de tijdelijkheid van de Coronaperikelen wordt het traject in het najaar weer opgepakt.

 

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over onze school? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of ons bellen op 0519 – 531620.

Wilt u liever direct contact met een van onze medewerkers? Ga dan naar de contactpagina voor alle contactgegevens.

Bekijk contactgegevens

Vul in en verstuur