inspecteur-boelens-school
Navigation

Missie

De Inspecteur Boelensschool biedt kwalitatief, thuisnabij onderwijs, in een veilige en inspirerende omgeving, waarin de leerling zorgvuldig wordt begeleid en voorbereid om later optimaal te kunnen functioneren binnen de maatschappij.

De visie op onderwijs van de Inspecteur Boelensschool heeft een drietal pijlers:

Visie op Leren

De IBS wil een school zijn die midden in de (Eilander) samenleving staat. De IBS is een veilige school, waar men zowel theoretische als praktische kennis op doet, in de breedste zin van het woord. De school wil een uitdagende leeromgeving bieden, waarbij omgaan met verantwoordelijkheid, samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en de verschillen binnen de huidige maatschappij hoog in het vaandel staan. Een leerling kan zich in onze maatschappij zowel zelfstandig als in groepsverband redden, dit geldt uiteraard ook voor deelname aan elke gekozen vervolgopleiding na de IBS. Wij willen dat een leerling van de IBS trots op zichzelf en op de school kan zijn, zowel tijdens zijn schooltijd, als in de tijd erna.

Visie op schoolklimaat

Voor leerlingen en docenten zijn een aantal begrippen van belang waarbij veiligheid voorop staat. Leerlingen hebben recht om op een veilige school het onderwijs te genieten. Verder is een betrokken houding van zowel leerling, leraar en ouders zeer gewenst. We willen trots op elkaar zijn, met positieve energie aan het werk gaan, met een team dat op één lijn zit met elkaar. We willen duidelijke regels en grenzen stellen en die handhaven.
Om het schoolklimaat samen te vatten: De IBS is een plek waar je als leerling en docent graag wil zijn, waar serieus les wordt gegeven, met een vrolijke ondertoon op een ontspannen manier.

Visie op didactiek en docentenrol

Om bovenstaande te bewerkstelligen is het belangrijk dat de docenten zorgen voor een aantal belangrijke voorwaarden binnen de school en binnen het leslokaal. Ten eerste is een veilige en rustige omgeving een belangrijke voorwaarde. Vanuit deze basis kan er op een ontspannen manier aan de les worden begonnen. Het is belangrijk dat een leerling zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Pestvrij is hierbij een sleutelwoord.
Leerlingen krijgen hun onderwijs op verschillende manieren aangeboden. Niet alleen binnen de muren van het lokaal, ook via gastlessen, excursies en projecturen. Binnen deze lesvormen kunnen leerlingen zich op eigen niveau en op eigen tempo ontwikkelen.
Een les is niet statisch, er is niet altijd maar één manier. Leerlingen leren op de IBS zelf hun problemen op te lossen, de docent begeleidt hierin. Een goede les is in onze visie een les met rendement. Een afwisselende, uitdagende les die bovendien voor elke leerling op het eigen niveau is. In het beste geval vertelt de leerling thuis wat hij geleerd heeft.

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over onze school? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of ons bellen op 0519 – 531620.

Wilt u liever direct contact met een van onze medewerkers? Ga dan naar de contactpagina voor alle contactgegevens.

Bekijk contactgegevens

Vul in en verstuur