inspecteur-boelens-school
Navigation

Collega onderwijsinstellingen

De Inspecteur Boelensschool is aangesloten bij de onderwijsgroep Fricolore. Onderwijsgroep Fricolore wordt gevormd door 16 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoost-polder en op Urk. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen.

Met het Dockinga College en Pro Dokkum vormt de Inspecteur Boelensschool een personele unie. Het Algemeen Bestuur van het Dockinga College vormt ook het bestuur van Pro Dokkum en de Inspecteur Boelensschool. Het bestuur en de scholen worden administratief ondersteund door de afdelingen Financiën, HRM en de Facilitaire Dienst.

Op Schiermonnikoog werkt de IBS samen met basisschool Yn de Mande na de vorming van een Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC). De samenwerking is erop gericht om kwalitatief goed onderwijs vorm te geven op het eiland. Er wordt concreet gewerkt aan individuele doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen voor ieder kind van 0-16 jaar.

Zeker in de toekomst waar een Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) een goede garantie kan bieden om het voortgezet onderwijs voor Schiermonnikoog te behouden. Het zou mooi zijn als diverse partijen die nu actief zijn op Schiermonnikoog onderdeel zouden kunnen uitmaken van een dergelijk LOC.

Wij beantwoorden graag al uw vragen

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over onze school? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of ons bellen op 0519 – 531620.

Wilt u liever direct contact met een van onze medewerkers? Ga dan naar de contactpagina voor alle contactgegevens.

Bekijk contactgegevens

Vul in en verstuur